Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Organisationsutveckling

Se Möjligheterna - Organisationsutveckling

Suzanne Ilien 

Utvecklingsarbetet som förändrar och gör skillnad

Min övertygelse är att alla organisationer besitter en stor utvecklingspotential. Att få hela organisationen att växa och nå en nivå ger mycket tillbaka.Men det kan vara svårt att se vägarna vidare när man är mitt uppe i det dagliga arbetet. Eller i värsta fall i en situation med konflikter. Jag vet att förändring är ett stort arbete både organisatoriskt och rent personligt. Men medvetenhet ger motivation som i sin tur skapar samarbete och förståelse. Min styrka är att upptäcka mönster och hinder - men framförallt att se styrkor, möjligheter och potential.


De verksamhetsområden där jag kan göra nytta för mina kunder är främst:

Strategi,ledningsgruppsutveckling, ledarskapsutveckling, teamutveckling, individuell utveckling/chefsutveckling samt affärscoaching/coaching och mentorskap. Det coachande förhållningssättet och det coachande ledarskapet är en viktig del i min arbetsmetodik.


Tillsammans börjar vi med en behovsanalys för inventera vilka vilka utmaningar just din verksamhet står inför,med visionen inställt på framtiden. Hur ser vägen ut dit? Vilka är målen? Är dessa klara och synliga? Vilken strategi är användbar? Ska vi arbeta vidare via workshops, seminarium eller välja en annan metodik?


Min erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete är gedigen gällande såväl organisation som individ. Är med i processen för att stötta samt finna möjligheterna för framtiden.Tillsammans utformar vi en lönsam strategi med fokus på inspirerande och kreativ utveckling.

Välkommen till Se Möjligheterna - Organisationsutveckling